Theses on the same topic (having an identical keyword):

rekultivace

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Rekultivace greyfieldu s využitím pro rekreaci a cestovní ruch
 (Vlasta Müllerová)

2020, Diplomová práce, Vysoká škola hotelová v Praze

https://is.vsh.cz/th/yurox/ | Hotelnictví, cestovní ruch a marketing / Management hotelnictví a lázeňství | Theses on a related topic

Rekultivace brownfieldu s využitím pro rekreaci a cestovní ruch
 (Vojtěch Závěrka)

2020, Diplomová práce, Vysoká škola hotelová v Praze

https://is.vsh.cz/th/b7r7d/ | Hotelnictví, cestovní ruch a marketing / Management hotelnictví a lázeňství | Theses on a related topic

Rekultivace ČSA vnitřní výsypka VI. etapa - návrh rekultivací a porovnání variant.
 (Petra Tschiharschová)

2019, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/137376 | Nerostné suroviny / Ekonomika a řízení v oblasti surovin | Theses on a related topic

Rekultivace povrchových dolů: analýza procesu rozhodování o způsobu rekultivace
 (Petr Průša)

2010, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/24594 | Ekonomie a hospodářská správa / Aplikovaná environmentální ekonomie, politika a management | Theses on a related topic

Rekultivace a revitalizace oblasti "Jezero Most" a dopad na cestovní ruch
 (Pavla Vargová)

2014, Bakalářská práce, Vysoká škola hotelová v Praze

http://is.vsh.cz/th/12531/vsh_b/ | Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management volného času | Theses on a related topic

Návrh rekultivace v místě likvidované těžební sondy
 (Jiří Bára)

2014, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/j6k0z/ | Geologie / | Theses on a related topic

Analýza vzdělávání a rozvoje zaměstnanců ve společnosti AWT Rekultivace a.s.
 (Jiří Hudeček)

2017, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/121953 | Ekonomika a management / Management | Theses on a related topic

Návrh technické rekultivace dílčí plochy Libouš II-1. část na Dolech Nástup Tušimice
 (Liliana Nábělková)

2018, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/129936 | Hornictví / Těžba nerostných surovin a jejich využívání | Theses on a related topic

Územní plánování hydrické rekultivace jezera Most
 (Edita MALECKÁ)

2018, Bakalářská práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//aco8ge// | Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana životního prostředí | Theses on a related topic

Možnosti rekultivace skládky KBV v Kopřivnici
 (Pavlína Tobiášová)

2015, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/115542 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)