Theses on the same topic (having an identical keyword):

renesance

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Rukopis A 1775 Slezského zemského muzea. Analýza repertoáru v kontextu slezské hudební kultury pozdní renesance
 (Magdalena Dostálová)

2018, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vz8xq/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Hudební věda | Theses on a related topic

Dopad jaderné renesance a malých jaderných reaktorů na energetickou bezepečností situaci v Evrope
 (Jaromír Miškovský)

2017, Diplomová práce, CEVRO Institut

https://is.vsci.cz/th/l65kq/ | Veřejná správa / Bezpečnostní studia | Theses on a related topic

Projektová výuka v hudební výchově na 2. stupni ZŠ - projekt Renesance všemi smysly
 (Kateřina Justrová)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ro1s0/ | Učitelství pro základní školy / Učitelství hudební výchovy pro základní školy | Theses on a related topic

Karolinská renesance a renesanční humanismus
 (Kateřina Burešová)

2016, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/dy1r7/ | Filologie / Mediteránní studia | Theses on a related topic

Srovnání pojetí renesance u současných kulturních historiků
 (Soňa Mátlová)

2012, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ix5k0/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Estetika | Theses on a related topic

Poslední těšínští Piastovci. Knížecí rod v období renesance, manýrismu a raného baroka
 (Radim Jež)

2015, Disertační práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/k50x4/ | Historické vědy (čtyřleté) / Historie - české dějiny | Theses on a related topic

Renesance jako téma půlročního výběrového semináře na gymnáziích
 (Pavel Resch)

2013, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wqx9r/ | Učitelství pro základní školy / Učitelství občanské výchovy pro základní školy Učitelství křesťanské výchovy pro základní školy | Theses on a related topic

Ornament v malířských a dekorativních technikách v období renesance a avantgardy.
 (Helena Hrdinová)

2017, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB9894 | Chemie / Chemie se zaměřením na vzdělávání, Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání | Theses on a related topic

Barbaři a indiáni v české cestopisné literatuře renesance a baroka
 (Michaela HODOROVÁ)

2018, Diplomová práce, Filozofická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//f24rcz// | Filologie / Český jazyk a literatura | Theses on a related topic

Způsoby zobrazování Dona Juana v dramatech renesance, baroka a klasicismu
 (Veronika KRAUSOVÁ)

2017, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//ofp2c7// | Specializace v pedagogice / ČJ HI se zaměřením na vzdělávání | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)