Theses on the same topic (having an identical keyword):

rentabilita vlastniho kapitalu

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Hodnocení výkonnosti podniku na bázi pyramidového rozkladu rentability vlastního kapitálu
 (Anastasiia Grigoreva)

2017, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/pne96/ | Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance | Theses on a related topic

Využití metody Du Pontova rozkladu rentability vlastního kapitálu ve finančním řízení podniku
 (Radka Vaněčková)

2018, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/omzxn/ | Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance | Theses on a related topic

Rentabilita firmy v podmínkách ČR a jiného státu
 (Tomáš Fišer)

2021, Diplomová práce, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//55ingy// | Mezinárodní teritoriální studia / | Theses on a related topic

Korelace multiplikátoru jmění a rentability vlastního kapitálu
 (Pavla Rambousková)

2012, Bakalářská práce, Vysoká škola polytechnická Jihlava

http://theses.cz/id//jhofb6// | Ekonomika a management / Finance a řízení | Theses on a related topic

Analýza rentability podniku se zaměřením na rentabilitu vlastního a celkového kapitálu
 (Lucie Bicerová)

2007, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/3057 | Hospodářská politika a správa / Účetnictví a finanční řízení podniku | Theses on a related topic

Analýza vzájemného vztahu zadluženosti a rentability vlastního kapitálu
 (Lucie Kučerová)

2007, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/3256 | Hospodářská politika a správa / Účetnictví a finanční řízení podniku | Theses on a related topic

Rozbor rentability a pyramidový rozklad vybraných ukazatelů rentability podniku v hutnictví
 (Martin Konečný)

2012, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/95312 | Hospodářská politika a správa / Finance | Theses on a related topic

Vliv změn daňových a účetních pravidel na strukturu a výši vlastního kapitálu podniku
 (Jana Urbancová)

2011, Diplomová práce, Fakulta ekonomicko-správní / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//ekurc7// | Ekonomika a management / Ekonomika a management podniku | Theses on a related topic

Identifikace a zhodnocení klíčových faktorů ovlivňujících rentabilitu společnosti GAS s.r.o.
 (Vendula Abrahámová)

2015, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/118335 | Hospodářská politika a správa / Finance | Theses on a related topic