Theses on the same topic (having an identical keyword):

repka ozima

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 21 theses)
Vliv vybraných prvků agrotechniky ozimé řepky na výnos semen a jejich kvalitu
 (Libor Tomšíček)

2016, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//bp86yd// | Agrobiologie / Všeobecné zemědělství | Theses on a related topic

Vliv dusíkatých hnojiv s humáty na výnos a kvalitu řepky ozimé
 (Jan Vlášek)

2017, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//5sjehr// | Agrobiologie / Všeobecné zemědělství | Theses on a related topic

Vliv přídavku lignitu do dusíkato-sirných hnojiv na produkci a kvalitu semen řepky ozimé
 (Jan Vlášek)

2019, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//3df7cu// | Zemědělská specializace / Všeobecné zemědělství | Theses on a related topic

Vliv vybraných prvků agrotechniky ozimé řepky na výnos semen a jejich kvalitu
 (Libor Tomšíček)

2016, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//bp86yd// | Agrobiologie / Všeobecné zemědělství | Theses on a related topic

Porovnání různých technologií setí řepky ozimé
 (Nicole Chrastinová)

2019, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//bg61qz// | Zemědělská specializace / Všeobecné zemědělství | Theses on a related topic

Různé termíny jarní aplikace stabilizovaného dusíkatého hnojiva se sírou u řepky ozimé
 (Taťána Lančová)

2016, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//rxdmk9// | Agrobiologie / Všeobecné zemědělství | Theses on a related topic

Regenerační hnojení řepky ozimé dusíkatými hnojivy se sírou
 (Klára Špaňhelová)

2017, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//5aiy91// | Agrobiologie / Všeobecné zemědělství | Theses on a related topic

Vliv přídavku inhibitorů do hnojiva DAM 390 na výnos a olejnatost semen řepky ozimé
 (Klára Špaňhelová)

2019, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//r40rc0// | Fytotechnika / | Theses on a related topic

Vývoj duální technologie pro ošetření osiva řepky ozimé a ječmene jarního
 (Pavel OLŠAN)

2019, Disertační práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//ahfkht// | Fytotechnika / Obecná produkce rostlinná | Theses on a related topic

Dusíkatá hnojiva se sírou ve výživě řepky ozimé
 (Vojtěch Lidmila)

2019, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//ajpbit// | Agrobiologie / Fytotechnika | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 21 theses)