Theses on the same topic (having an identical keyword):

revitalizace

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 28 theses)
Revitalizace Klíšského potoka - výukový materiál pro návrh revitalizace
 (Michaela BÁBELOVÁ)

2016, Diplomová práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//vsph8u// | Ekologie a ochrana prostředí / Revitalizace krajiny | Theses on a related topic

Revitalizace hospitalu Kuks a jeho okolí, vliv této revitalizace na cestovní ruch
 (Markéta Doležalová)

2015, Bakalářská práce, Fakulta informatiky a managementu / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB7262 | Ekonomika a management / Management cestovního ruchu | Theses on a related topic

Zhodnocení variantních řešení revitalizace zámeckého parku Maříž a návrh alternativního řešení revitalizace
 (Vanda KALVODOVÁ)

2018, Diplomová práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//umt2bn// | Zemědělské inženýrství / Agroekologie - Péče o krajinu | Theses on a related topic

Revitalizace malých vodních toků v České republice
 (Stela Paterová)

2016, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/znct7/ | Ekologická a evoluční biologie / Biologie se zaměřením na vzdělávání | Theses on a related topic

Kulturní projekty ve službách revitalizace industriálních památek / Uplatnění či neuplatnění site specific při revitalizaci dolu Hlubina v Ostravě
 (Adriana Aldersová)

2014, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/n3hji/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Sdružená uměnovědná studia | Theses on a related topic

Pomáhají revitalizace šumavských toků opaskovcům?
 (Magdaléna Chlápková)

2019, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/o2ib8/ | Chemie / Chemie se zaměřením na vzdělávání Biologie se zaměřením na vzdělávání | Theses on a related topic

Revitalizace vodních toků
 (Jiří Štipský)

2015, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/dcnsp/ | Veřejná správa / | Theses on a related topic

Revitalizace „brownfields“ pro kulturní účely
 (Linda Šilingerová)

2015, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/y3vca/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Management v kultuře | Theses on a related topic

Revitalizace veřejného prostoru Křížové hory v Českém Krumlově
 (Ivan Nevřela)

2016, Bakalářská práce, Fakulta multimediálních komunikací / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//6wisno// | Výtvarná umění / Multimédia a design - Prostorová tvorba | Theses on a related topic

Reakce společenstev makrozoobentosu na revitalizace malých toků
 (Lenka Zemánková)

2015, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/o3zfy/ | Experimentální biologie / Matematická biologie | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 28 theses)