Theses on the same topic (having an identical keyword):

rezistivita

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 12 theses)
Vysokoteplotní chování metastabilních oxidových a multikomponentních neoxidových vrstev
 (Šárka ZUZJAKOVÁ)

2015, Disertační práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//mx3wof// | Aplikované vědy a informatika / Fyzika plazmatu a tenkých vrstev | Theses on a related topic

Možnosti modifikace epoxidové směsi nanometrickým plnivem
 (Tomáš KUBEŠ)

2020, Diplomová práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//s34xci// | Elektrotechnika a informatika / Komerční elektrotechnika | Theses on a related topic

Rozložení potenciálu na povrchu uhlíkové elektrody
 (Eliška Šmiřáková)

2010, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/eh8tj/ | Fyzika / Biofyzika | Theses on a related topic

Pulzní magnetronové naprašování multikomponentních vrstev a měření jejich elektrické vodivosti a mechanických vlastností
 (Michaela KOTRLOVÁ)

2014, Bakalářská práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//hnlst6// | Aplikované vědy a informatika / Aplikovaná a inženýrská fyzika | Theses on a related topic

Točivé stroje a jejich izolační systémy
 (Miroslav TUREK)

2013, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//55oz4z// | Elektrotechnika a informatika / Komerční elektrotechnika | Theses on a related topic

Multikomponentní nanokompozitní vrstvy připravené pulzním magnetronovým naprašováním
 (Michal PROCHÁZKA)

2020, Disertační práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//kgg3if// | Aplikované vědy a informatika / Fyzika plazmatu a tenkých vrstev | Theses on a related topic

Pulzní magnetronová depozice multifunkčních tenkovrstvých materiálů ze systému HfB(Si)C(N)
 (Pavel MAREŠ)

2016, Disertační práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//h24yfu// | Aplikované vědy a informatika / Fyzika plazmatu a tenkých vrstev | Theses on a related topic

Vysokovýkonová pulzní reaktivní magnetronová depozice termochromických vrstev VO2 a jejich charakterizace
 (Tomáš KUBÁSEK)

2018, Diplomová práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//azyxic// | Aplikované vědy a informatika / Aplikovaná fyzika a fyzikální inženýrství | Theses on a related topic

Multikomponentní keramické vrstvy připravené pulzním magnetronovým naprašováním
 (Tomáš KUBÁSEK)

2015, Bakalářská práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//fafbma// | Aplikované vědy a informatika / Aplikovaná a inženýrská fyzika | Theses on a related topic

Vývoj transparentní vodivé vrstvy oxidu zinku (ZnO) pro použití v tenkovrstvém solárním článku
 (Martin SLÁMA)

2014, Diplomová práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//1h5kc0// | Elektrotechnika a informatika / Technická ekologie | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 12 theses)