Theses on the same topic (having an identical keyword):

rhodeus amarus

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 15 theses)
Vliv infekce Diplostomum pseudospathaceum (Digenea) na reprodukci hořavky duhové Rhodeus amarus
 (Veronika Michálková)

2012, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pm932/ | Biologie / Systematická biologie a ekologie | Theses on a related topic

Vztah mezi osobnostními charakteristikami a reprodukčními strategiemi samců hořavky duhové (Rhodeus amarus)
 (Radomil Řežucha)

2010, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/yhebz/ | Biologie / Systematická biologie a ekologie | Theses on a related topic

Vliv nepůvodních mlžů na populační parametry hořavky duhové (Rhodeus amarus)
 (Milan Vrtílek)

2010, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/eqfbe/ | Biologie / Systematická biologie a ekologie | Theses on a related topic

Reprodukční chování a pohlavní výběr u hořavek (Acheilognathinae) a důrazem na hořavku duhovou (Rhodeus amarus)
 (Radomil Řežucha)

2008, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rm5gq/ | Biologie / Systematická biologie a ekologie | Theses on a related topic

Koeevoluční vztahy mezi hořavkami (Acheilognathinae) a sladkovodními mlži (Unionidae)
 (Milan Vrtílek)

2008, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/q8y4p/ | Biologie / Systematická biologie a ekologie | Theses on a related topic

Vliv infekce motolicí Diplostomum pseudospathaceum na úmrtnost přezimující hořavky duhové
 (Veronika Nezhybová)

2015, Rigorózní práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zt777/ | Ekologická a evoluční biologie / Zoologie | Theses on a related topic

Personality, reprodukční strategie a pohlavní výběr u vybraných taxonů ryb
 (Radomil Řežucha)

2014, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/v5uts/ | Biologie (čtyřleté) / Zoologie | Theses on a related topic

Populační a populačně-genetické aspekty biologických invazí a jejich vliv na koevoluční vztah mezi hořavkami a mlži.
 (Veronika Bartáková)

2018, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/mb8wt/ | Biologie (čtyřleté) / Zoologie | Theses on a related topic

Účinnost léčebných látek používaných u ryb ke tlumení infekce monogeneí rodu Gyrodactylus
 (Kateřina Skočovská)

2020, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/eubta/ | Zoologie / | Theses on a related topic

Změny ve fyziologii a chování rybího hostitele vlivem parazitární infekce
 (Veronika Nezhybová)

2020, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/uh29h/ | Ekologická a evoluční biologie / Parazitologie | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 15 theses)