Theses on the same topic (having an identical keyword):

riadenie rizik

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 27 theses)
Riadenie rizika likvidity v komerčných bankách
 (Gabriela Krajčírová)

2019, Bakalářská práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/exejy/ | Finance a účetnictví / Finance | Theses on a related topic

Riadenie rizika pomocou úverových derivátov
 (Martina Kurišová)

2014, Diplomová práce, Bankovní institut vysoká škola SK / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/f3v2u/ | Ekonomika a management / Finance | Theses on a related topic

Riadenie rizík vo vybranej banke
 (Radka Dzurenková)

2013, Diplomová práce, Bankovní institut vysoká škola SK / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/rf6f4/ | Ekonomika a management / Finance | Theses on a related topic

Riadenie finančných a nefinančných rizík vo vybranej banke
 (Zuzana Tušková)

2012, Diplomová práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/ufrhx/ | Ekonomika a management / Finance | Theses on a related topic

Riadenie rizík ako nástroj procesu riadenia podniku
 (Ivana Forišová)

2015, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/oc7z6/ | Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance | Theses on a related topic

Riadenie kreditného rizika v komerčnej banke
 (Andrea Űrgeová)

2011, Bakalářská práce, Bankovní institut vysoká škola SK / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/ac6d9/ | Bankovnictví / Bankovní management | Theses on a related topic

Riadenie rizík vo vybranom podniku
 (Alena Kelovská)

2011, Bakalářská práce, Bankovní institut vysoká škola SK / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/mof51/ | Bankovnictví / Bankovní management | Theses on a related topic

Riadenie rizík v poisťovniach
 (Marcel Sarvaš)

2015, Diplomová práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/ty34i/ | Ekonomika a management / Finance | Theses on a related topic

Riadenie rizík v komerčnej banke
 (Tomáš Tajcnár)

2013, Bakalářská práce, Bankovní institut vysoká škola SK / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/y2ka8/ | Bankovnictví / Bankovní management | Theses on a related topic

Riadenie rizík v komerčnej banke
 (Tomáš Tajcnár)

2013, Bakalářská práce, Bankovní institut vysoká škola SK / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/y2ka8/ | Bankovnictví / Bankovní management | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 27 theses)