Theses on the same topic (having an identical keyword):

risperidone

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Vplyv psychofarmakoterapie (risperidon, olanzapin) na exekutívny deficit u schizofrénie
 (Jozef Žúbor)

2010, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/w6y60/ | Psychologie / | Theses on a related topic

Farmakoekonomický model hodnocení nákladové efektivity paliperidonu - long acting injection při změně stávajícího terapeutického modelu léčby schizofrenie
 (Šárka Veselá)

2014, Rigorózní práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xg46i/ | Experimentální biologie / Matematická biologie | Theses on a related topic