Theses on the same topic (having an identical keyword):

romska otazka

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 21 theses)
Romská otázka, problematika odloučení romské populace od většinové společnosti
 (Ivona Tomková)

2020, Bakalářská práce, Vysoká škola aplikované psychologie

http://theses.cz/id//x5d3i3// | Humanitní studia / | Theses on a related topic

Romská otázka a politika integrace v ČR
 (Zdeňka Stejskalová)

2014, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/49990 | Politologie / | Theses on a related topic

Romská otázka v médiích.
 (Kateřina Balunová)

2007, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/nej8r/ | Mediální a komunikační studia / Sociální politika a sociální práce | Theses on a related topic

Romská otázka v kontextu politiky soudržnosti pro rozpočtové období 2014-2020
 (Tereza Dalecká)

2014, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/105846 | Hospodářská politika a správa / Ekonomika a právo v žurnalistice | Theses on a related topic

Romská otázka - podmínky bydlení Romů
 (Šárka Raková)

2013, Bakalářská práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//0w9dx5// | Ekonomika a management / Manažerská studia - řízení lidských zdrojů | Theses on a related topic

Romská otázka : diskriminace, stereotypy, xenofobie
 (Andrea REKOVÁ)

2010, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//ywrvgi// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Romská otázka jako morální a sociální problém
 (Jan LIŠKA)

2006, Bakalářská práce, Univerzitní institut / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//pufgzs// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Romská otázka jako morální a sociální problém
 (Radek VYSKOČIL)

2005, Bakalářská práce, Univerzitní institut / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//7ne8eg// | Pedagogika / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Romská cesta - odkud, jak a kam kráčí Romové...
 (Renata Hanáčková Chloupková)

2013, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//dwvwos// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Romská mládež v kontextu sociálního znevýhodnění
 (Alžběta Hanzlová)

2011, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zl7k9/ | Specializace v pedagogice / Sociálně pedagogické asistentství | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 21 theses)