Theses on the same topic (having an identical keyword):

romsti zaci

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Romští žáci na základní škole
 (Iveta Rožníčková)

2013, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ib0hr/ | Pedagogika / Sociální pedagogika a poradenství | Theses on a related topic

Romští žáci a výuka občanské výchovy na základních praktických školách
 (Kristýna KRAMLOVÁ)

2016, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//z3i3w0// | Učitelství pro střední školy / NJn-OVan | Theses on a related topic

Inkluzivní vzdělávání a romští žáci základních škol v Českých Budějovicích
 (Pavel STEJSKAL)

2019, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//jgtzfb// | Specializace v pedagogice / Zu-SVu | Theses on a related topic

Romští žáci na základní a praktické škole - příčiny rozdílného vzdělání
 (Kristýna KRAMLOVÁ)

2014, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//8u4fe6// | Specializace v pedagogice / NJu-SVu | Theses on a related topic

Romští žáci v české škole
 (Monika MIKEŠOVÁ)

2014, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//d2uzfp// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Základní školy s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami se zaměřením na žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí a na romské žáky
 (Rostislav Maršálek)

2015, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/l3jcg/ | Specializace v pedagogice / Učitelství praktického vyučování | Theses on a related topic

Vztah romských žáků ke studiu na odborném učilišti a program Podpora romských žáků středních škol
 (Zora Konupková)

2007, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wz5zd/ | Pedagogika / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Domácí doučování perspektivou doučujícími studenty a sociálně znevýhodněnými doučovanými romskými žáky
 (Denisa Kuřinová)

2018, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/mujwl/ | Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství výchovy ke zdraví pro základní školy Pedagogické asistentství chemie pro základní školy | Theses on a related topic

Využití specifik romské kultury v edukaci romských žáků
 (Veronika Karešová)

2016, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eM4328 | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika rehabilitační činnosti a management speciálních zařízení | Theses on a related topic

Specifika edukace romských žáků se sluchovým postižením
 (Kristýna Mariáková)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/j73r1/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)