Theses on the same topic (having an identical keyword):

rostlinna vyroba

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 25 theses)
Rostlinná výroba v oběžných aktivech
 (Roman Tichý)

2013, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/42287 | Finance a účetnictví / Účetnictví a finanční řízení podniku | Theses on a related topic

Charakteristika, výroba, rostlinné složení, dovoz a použití práškové rostlinné směsi rapé v ČR
 (Nikola SAGAPOVA)

2020, Diplomová práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//ashmph// | Zemědělská specializace / Biologie a ochrana zájmových organismů | Theses on a related topic

Výroba bioplynu z odpadních materiálů v bioplynové stanici Lkáň a možnosti využítí produktů BPS.
 (Stanislav Bláha)

2017, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/119923 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Theses on a related topic

Rostlinné oleje, jejich výroba, využití a zdravotní přínosy
 (Jana Kopečková)

2019, Bakalářská práce, Zahradnická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//mmhelb// | Zahradnictví / Jakost rostlinných potravinových zdrojů | Theses on a related topic

Zemědělská výroba Olomoucka
 (Petra OBRANSKÁ)

2019, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//cf9eux// | Ekologie a ochrana prostředí / Aplikovaná ekologie pro veřejný sektor | Theses on a related topic

Výroba, využití a možné zdravotní benefity netradičních druhů olejů
 (Dáša Jiroušová)

2019, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//usccy0// | Chemie a technologie potravin / Technologie potravin | Theses on a related topic

Atlas rostlinné výroby světa
 (Petra Janková)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/n0xn2/ | Učitelství pro základní školy / Učitelství zeměpisu pro základní školy | Theses on a related topic

Výroba papíru z alternativních vláken
 (Petra Rumpíková)

2016, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//psctja// | Polygrafie / | Theses on a related topic

Rozhodující kriteria volby výrobní struktury rostlinné výroby v zemědělském podniku
 (Josef Dostál)

2019, Diplomová práce, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//m8wilo// | Zemědělské inženýrství / Agrobyznys | Theses on a related topic

Manipulace s materiálem v technologiích rostlinné výroby
 (Vojtěch Chládek)

2017, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//r0f5yy// | Zemědělská specializace / Provoz techniky | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 25 theses)