Theses on the same topic (having an identical keyword):

rozhovor

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 23 theses)
Přes čáru – rozhlasový rozhovor pro Radio Wave
 (Klára Filipová)

2017, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ikegf/ | Mediální a komunikační studia / Žurnalistika | Theses on a related topic

Rozhlasový portrétový rozhovor pre denné vysielanie Rádia_FM
 (Michal Skýpala)

2014, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/g10r6/ | Mediální a komunikační studia / Mediální studia a žurnalistika | Theses on a related topic

Jak vzniká sportovní rozhovor? (soubor rozhovorů)
 (Václav Hanzlík)

2010, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pbetf/ | Humanitní studia / Mediální studia a žurnalistika | Theses on a related topic

Rozhovor mezi žáky jako metoda vrstevnického hodnocení při badatelských úlohách z biologie člověka v hodinách přírodopisu
 (Jana VOMÁČKOVÁ)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//jxazhw// | Učitelství pro základní školy / AJn-Přn | Theses on a related topic

Individuální roční poradenský rozhovor jako nástroj pro zkvalitnění práce s uchazeči o zaměstnání.
 (Miluše GRYČOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//2huldb// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Motivační rozhovor jako nástroj podpory zaměstnanců v neziskových organizacích
 (Aneta Prášilová)

2019, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//uhcrzf// | Specializace v pedagogice / Andragogika v profilaci na řízení lidských zdrojů v neziskové sféře | Theses on a related topic

Vstupní rozhovor jako nástroj pro edukační činnost zprostředkovatelů zaměstnání
 (Oldřich Škrobáček)

2017, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//mtco9w// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Rozhovor
 (Tomáš ARNOŠT)

2019, Diplomová práce, Fakulta umění / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//r0eld5// | Výtvarná umění / Sochařství-volná tvorba | Theses on a related topic

Otázky filozofické antropologie a psychologie: Rozhovor z hledisek filozofie a psychologie (spec. "nenásilná komunikace"). - Otázky nenásilné komunikace
 (Martina BÖHMOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Fakulta filozofická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//elonb4// | Humanitní studia / Humanistika | Theses on a related topic

Otázky filozofické antropologie a psychologie: Rozhovor z hledisek filozofie a psychologie (spec. "nenásilná komunikace"). - Otázky nenásilné komunikace
 (Martina BÖHMOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Fakulta filozofická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//elonb4// | Humanitní studia / Humanistika | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 23 theses)