Theses on the same topic (having an identical keyword):

rozpoctove a ucetni vztahy

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Organizace zřizované územními samosprávnými celky a kontrola jejich hospodaření
 (Melánie Svobodová)

2018, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/127598 | Ekonomika a management / Účetnictví a daně | Theses on a related topic

Organizace zřizované územními samosprávnými celky a kontrola jejich hospodaření
 (Ludmila Struhařová)

2010, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/79716 | Ekonomika a management / Účetnictví a daně | Theses on a related topic

Účetní, daňové a rozpočtové souvislosti u dlouhodobého majetku územních příspěvkových organizací
 (Markéta Hohlová)

2015, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/50395 | Finance a účetnictví / Účetnictví a finanční řízení podniku | Theses on a related topic

Jednotný postup při zařazování, účtování a vyřazování dlouhodobého majetku
 (Pavlína Hlávková)

2020, Diplomová práce, Provozně ekonomická fakulta / Česká zemědělská univerzita v Praze

http://theses.cz/id//125bfx// | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa a regionální rozvoj | Theses on a related topic

Účetní reforma v oblasti veřejných financí v České republice od roku 2010 a její vliv na územní samosprávné celky
 (Alena LANKAŠOVÁ)

2012, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//ysjdvz// | Pedagogika / Pedagogika - správní činnost | Theses on a related topic