Theses on the same topic (having an identical keyword):

rozvaha

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 26 theses)
Rozvaha, její obsah a význam
 (Radka Staňková)

2009, Bakalářská práce, Akademie Sting

https://is.sting.cz/th/bxc5b/ | Hospodářská politika a správa / Zdaňování | Theses on a related topic

Solventnostní rozvaha komerčních pojišťoven
 (Ondřej Buben)

2015, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/52625 | Finance a účetnictví / Účetnictví a finanční řízení podniku | Theses on a related topic

Rozvaha a její vypovídací schopnost
 (Veronika Tyšerová)

2015, Bakalářská práce, Vysoká škola podnikání a práva, a.s. / Vysoká škola podnikání a práva

http://theses.cz/id//oit0vc// | Ekonomika a management / Manažerská ekonomika | Theses on a related topic

Rozvaha hybridního pohonu pro motorový vůz
 (Jan JIROTKA)

2014, Diplomová práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//v4020b// | Elektrotechnika a informatika / Dopravní elektroinženýrství a autoelektronika | Theses on a related topic

Stavba zkušební kalorimetrické komory - cenová rozvaha
 (Jiří GDOVIN)

2014, Diplomová práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//z58vkk// | Elektrotechnika a informatika / Komerční elektrotechnika | Theses on a related topic

Účetní výkaz rozvaha dle české účetní legislativy a IFRS
 (Klára Houdková)

2010, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/21545 | Finance a účetnictví / Účetnictví a finanční řízení podniku | Theses on a related topic

Věcný a didaktický rozbor tematického celku Rozvaha v 1. koncentrickém okruhu
 (Monika Soukupová)

2011, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/31723 | Finance a účetnictví / Učitelství praktického vyučování v ekonomickém vzdělávání | Theses on a related topic

Věcný a didaktický rozbor tematického celku Rozvaha v prvním koncentrickém okruhu
 (Markéta Dítětová)

2012, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/39153 | Finance a účetnictví / Učitelství praktického vyučování v ekonomickém vzdělávání | Theses on a related topic

Význam výkazu Rozvaha, Zisku a ztrát, Cash flow v manažerském rozhodování
 (Jiří Hrdlička)

2012, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/63345 | Ekonomika a management / Management | Theses on a related topic

Návrh řešení, rozvaha a optimalizace zabezpečení rodinného domu\nl{}
 (Miroslav DŘÍZGA)

2009, Diplomová práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//oulndc// | Inženýrská informatika / Bezpečnostní technologie, systémy a management | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 26 theses)