Theses on the same topic (having an identical keyword):

rozvoj komunikacni strategie

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 28 theses)
Komunikační strategie, jejich použití a rozvoj u nerodilých mluvčích ve výuce angličtiny
 (Petra STEHLÍKOVÁ)

2011, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//my0hk9// | Učitelství pro základní školy / Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň ZŠ, Učitelství německého jazyka pro 2. stupeň ZŠ | Theses on a related topic

Možnosti prezentace výtvarného umění a rozvoj komunikačních strategií výstavního provozu
 (Tereza VOŠTOVÁ)

2018, Diplomová práce, Fakulta umění a designu / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//8grpy6// | Výtvarná umění / Kurátorská studia | Theses on a related topic

Strategie rozvoje komunikačních kompetencí a sociální inkluze žáků ze sociokulturně znevýhodněného prostředí
 (Martina Syrová)

2013, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rokp8/ | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - komunikační techniky | Theses on a related topic

Rozvoj komunikační schopnosti dětí s vadou zraku
 (Dana Juránková)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qxwee/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Online komunikační strategie Litovelské kavárny
 (Filip Pospíšil)

2019, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz/th/mwghf/ | Ekonomika a management / Ekonomika a management podniku | Theses on a related topic

Komunikační strategie pro společnost Creamfinance Czech, s. r. o.
 (Markéta Francová)

2006, Diplomová práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz | Ekonomika a management / Management | Theses on a related topic

Komunikační strategie lékárny Levandule ve městě Zbýšov
 (Veronika Andersová)

2019, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz/th/zzkdv/ | Ekonomika a management / Ekonomika a management podniku | Theses on a related topic

Komunikační strategie pro společnost Creamfinance Czech, s. r. o.
 (Markéta Francová)

2006, Diplomová práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz | Ekonomika a management / Management | Theses on a related topic

Využití nástrojů PR v rámci komunikační strategie organizace
 (Martin KROUPA)

2013, Bakalářská práce, Fakulta multimediálních komunikací / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//66b8rm// | Mediální a komunikační studia / Marketingové komunikace | Theses on a related topic

Návrh komunikační strategie značky SYNER, s.r.o.
 (Markéta Váňová)

2018, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/76189 | Mezinárodní ekonomické vztahy / Mezinárodní obchod | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 28 theses)