Theses on the same topic (having an identical keyword):

rukodelna vyroba

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Vliv dominantní rukodělné výroby na formování a proměnu venkovských společenství na příkladu obcí Křižánky a Metylovice. Identifikace specifických forem rukodělné výroby.
 (Václav Michalička)

2014, Disertační práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/biqjs/ | Historické vědy (čtyřleté) / Etnologie | Theses on a related topic

Moravský kras – regionální produkt. K problematice současné rukodělné výroby
 (Jindřiška Olbrechtová)

2009, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/eo6je/ | Historické vědy / Etnologie | Theses on a related topic

Posouzení vlivu systému řízení kvality v oblasti rukodělné a zakázkové výroby
 (Lenka HAVLÍČKOVÁ)

2009, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//3v8jf1// | Ekonomika a management / Obchodní podnikání | Theses on a related topic

Transformace vrchnostenského pivovarnictví v moderní průmyslovou výrobu piva (na příkladu pivovaru Larisch-Mönnichů v Karviné)
 (Patrik ŠTEFANÍK)

2016, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//r1kbb0// | Historické vědy / Historie | Theses on a related topic