Theses on the same topic (having an identical keyword):

rumen fluid

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 18 theses)
Sledování hladin jetelových isoflavonoidů v ruminální tekutině za pomoci bioreaktoru v přítomnosti jadrného typu krmiva
 (Katarína Mitašová)

2017, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/j885d/ | Biochemie / | Theses on a related topic

Studium fytoestrogenních látek v ruminální tekutině
 (Martin Štěpánek)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xdpnx/ | Biochemie / | Theses on a related topic

In vitro kultivace ruminální tekutiny v bioreaktoru
 (David Galuška)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/sz2q4/ | Biochemie / | Theses on a related topic

Sledování hladin jetelových isoflavonoidů v ruminální tekutině v bioreaktoru v přítomnosti objemovém typu krmiva
 (Kateřina Kailová)

2017, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/mxn25/ | Aplikovaná biochemie / | Theses on a related topic

Kultivace ruminální tekutiny v bioreaktoru a sledování hladin jetelových isoflavonoidů v závislosti na redoxním potenciálu
 (Kateřina Jungová)

2017, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vnt4n/ | Aplikovaná biochemie / | Theses on a related topic

In vitro sledování metabolismu jetelových isoflavonů v ruminální tekutině
 (Hana Boldišová)

2017, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tzido/ | Biochemie / | Theses on a related topic

Stanovení fytoestrogenu genisteinu v bachorové tekutině
 (Michaela Nešporová)

2012, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/b68cj/ | Biochemie / | Theses on a related topic

Hladiny isoflavonoidů v závislosti na redoxních podmínkách ruminální tekutiny v bioreaktoru
 (David Galuška)

2016, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/uu62o/ | Biochemie / | Theses on a related topic

Stanovení equolu v bachorové tekutině
 (Monika Nešporová)

2012, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/a774j/ | Biochemie / | Theses on a related topic

Stanovení isoflavonů v krmivech
 (Gabriela Bučeková)

2017, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/t1yfx/ | Aplikovaná biochemie / | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 18 theses)