Theses on the same topic (having an identical keyword):

sberatelstvi

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Cesty soukromého sběratelství moderního umění v českých zemích v letech 1948 – 1965
 (Marcela Chmelařová)

2016, Disertační práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/f4q1g/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury (čtyřleté) / Teorie a dějiny umění | Theses on a related topic

Obrazárna Otto Kuhna v kontextu soudobého sběratelství
 (Monika Konečná)

2019, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gbq5l/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Dějiny umění | Theses on a related topic

Kollerova sbírka a sběratelství antiky na přelomu raného novověku a moderní doby
 (Eliška Petřeková)

2019, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zugqz/ | Archeologie / Klasická archeologie | Theses on a related topic

Aristokracie vkusu. Umělecký mecenát a sběratelství knížat ze Salm-Reifferscheidtů v 19. století
 (Petr Tomášek)

2017, Disertační práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

http://is.muni.cz/th/9789/ff_d_b1/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury (čtyřleté) / Teorie a dějiny umění | Theses on a related topic

Umění české avantgardy z pohledu současného sběratelství
 (Tomáš Kocych)

2012, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/iqi37/ | Historické vědy / Muzeologie | Theses on a related topic

Sběratele a sběratelství v Podještědí
 (Žaneta Honzejková)

2014, Bakalářská práce, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická / TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

http://theses.cz/id//i23rk3// | Historická studia / Kulturněhistorická a muzeologická studia | Theses on a related topic

Dívat se, ale nedotýkat se. Soukromé sběratelství českého skla na příkladu soukromé sbírky Čestmíra Vančury
 (Kateřina OTTMAROVÁ)

2020, Diplomová práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//hixhv1// | Teorie a dějiny výtvarných umění / Dějiny výtvarných umění | Theses on a related topic

Fenomén sběratelství a jeho reflexe v kontextu současného umění
 (Pavlína ŠIROKÁ)

2016, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//msb4hi// | Specializace v pedagogice / Výtvarná výchova (jednooborové) | Theses on a related topic

Fenomén sběratelství soudobého umění v 60. až 80. letech\nl{} 20. století v Československu\nl{} Komparační studie dvou soukromých sbírek
 (Barbora HÁJKOVÁ)

2018, Diplomová práce, Fakulta umění a designu / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//6dbkx4// | Výtvarná umění / Kurátorská studia | Theses on a related topic

Osobní sbírka - téma sběratelství ve výtvarné a pedagogické praxi
 (Veronika SLAVÍKOVÁ)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//79dul7// | Učitelství pro střední školy / Výtvarně edukativní studia | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)