Theses on the same topic (having an identical keyword):

scintigrafie

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Ventilační a perfuzní scintigrafie plic u pacientů s plicní hypertenzí
 (Ilona Štiglicová)

2016, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/liqwl/ | Specializace ve zdravotnictví / Radiologický asistent | Theses on a related topic

Scintigrafie skeletu u pacientů s tumorem plic
 (Nikola Izsófová)

2016, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/l45xj/ | Specializace ve zdravotnictví / Radiologický asistent | Theses on a related topic

123-I MIBG scintigrafie u neuroblastomu
 (Jana Pavlová)

2016, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/s5v7q/ | Specializace ve zdravotnictví / Radiologický asistent | Theses on a related topic

Scintigrafie příštítných tělísek
 (Daniel Janík)

2018, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/nz5l3/ | Specializace ve zdravotnictví / Radiologický asistent | Theses on a related topic

Scintigrafie skeletu u pacientů s karcinomem prostat
 (Monika Punčochářová)

2017, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/arts6/ | Specializace ve zdravotnictví / Radiologický asistent | Theses on a related topic

Scintigrafie štítné žlázy
 (Zuzana Baranovičová)

2015, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/paqmi/ | Specializace ve zdravotnictví / Radiologický asistent | Theses on a related topic

Scintigrafie skeletu se zaměřením na diagnostiku sekundárních metastáz rakovin ledvin
 (Petr Slanina)

2015, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/dprb6/ | Specializace ve zdravotnictví / Radiologický asistent | Theses on a related topic

Kostní scintigrafie a SPECT/CT v diagnostice kostních metastáz a avaskulární nekrózy hlavice stehenní kosti u dospělých
 (Ladislav Zadražil)

2014, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/syqew/ | Radiologie - zobrazovací metody (čtyřleté) / Radiologie - zobrazovací metody | Theses on a related topic

Přítomnost rizikových faktorů u pacientů vyšetřených pro ICHS metodou perfůzní scintigrafie myokardu
 (Lenka Nekvapilová)

2013, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/juk3l/ | Specializace ve zdravotnictví / Radiologický asistent | Theses on a related topic

Scintigrafie skeletu se zaměřením na rakoviny prsu
 (Martina Janošíková)

2014, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/al2ki/ | Specializace ve zdravotnictví / Radiologický asistent | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)