Theses on the same topic (having an identical keyword):

senior

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 26 theses)
Projekt rozšíření služeb domova pro seniory SENIOR Otrokovice, p.o.
 (Veronika Přecechtělová)

2019, Diplomová práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//mj8rjl// | Ekonomika a management / Management a marketing | Theses on a related topic

Zhodnocení odpadového hospodářství zařízení péče o seniory - Senior centrum Blansko
 (Libor Pliska)

2016, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//5a6la4// | Technologie odpadů / Odpadové hospodářství | Theses on a related topic

Senior jako příjemce příspěvku na péči
 (Miroslava Čížková)

2010, Diplomová práce, UHK, Pedagogická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eM275 | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

Senior v ordinaci praktického lékaře
 (Ivana Bílá)

2011, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xwd5x/ | Specializace ve zdravotnictví / Ošetřovatelská péče v gerontologii | Theses on a related topic

Senior v roli pacienta
 (Zuzana Hniličková)

2013, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/d807k/ | Specializace ve zdravotnictví / Ošetřovatelská péče v gerontologii | Theses on a related topic

Když senior zůstane sám
 (Edita Pešáková)

2014, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/blvw7/ | Specializace ve zdravotnictví / Ošetřovatelská péče v gerontologii | Theses on a related topic

Senior po kardiochirugické operaci v nemocničním prostředí
 (Ladislava Šnajdrová)

2013, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/o16x2/ | Specializace ve zdravotnictví / Ošetřovatelská péče v gerontologii | Theses on a related topic

Senior-dobrovolník a jeho životní svět
 (Hana Kolaříková)

2010, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/mx07y/ | Pedagogika / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Senior a prevence onkologických onemocnění
 (Monika Šplíchalová)

2010, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/sq5rs/ | Specializace ve zdravotnictví / Ošetřovatelská péče v gerontologii | Theses on a related topic

Absolventi Senior akademie jako účastníci prevence kriminality
 (Karolína Plisková)

2014, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/yytzd/ | Pedagogika / Andragogika | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 26 theses)