Theses on the same topic (having an identical keyword):

seriovy prenos

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Záznamník sériového přenosu (RS232)
 (Marek Pszczolka)

2009, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/79008 | Informační technologie / Mobilní technologie | Theses on a related topic

Bezdrátový přenos měřených veličin
 (Tomáš HAVLÍČEK)

2014, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//imspcb// | Elektrotechnika a informatika / Elektronika a telekomunikace | Theses on a related topic

Sériový bootloader pro mikrokontrolér S32K144
 (Diana Bátrlová)

2018, Diplomová práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//mpue5m// | Inženýrská informatika / Informační technologie | Theses on a related topic

Využití bezdrátových XBee modulů pro přenos dat z technologického procesu
 (Jiří Galia)

2012, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/93835 | Strojní inženýrství / Automatické řízení a inženýrská informatika | Theses on a related topic

Realizace bezdrátového přenosu dat pro konfiguraci zařízení
 (Tomáš Hlavinka)

2011, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/89530 | Informační a komunikační technologie / Telekomunikační technika | Theses on a related topic

Vliv stínění elektromagnetického pole na účinnost systému bezkontaktního přenosu energie
 (Filip ZRUBECKÝ)

2017, Diplomová práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//4i4loh// | Elektrotechnika a informatika / Komerční elektrotechnika | Theses on a related topic

Realizace syntetické indukčnosti se sériovým odporem
 (Jana Nowaková)

2010, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/78995 | Elektrotechnika / Biomedicínský technik | Theses on a related topic