Theses on the same topic (having an identical keyword):

sestinedelka

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Edukační proces u šestinedělky v oblasti péče o novorozence
 (Natálie HUMLOVÁ)

2022, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//3yflk9// | Porodní asistence / | Theses on a related topic

Péče porodní asistentky o šestinedělku s poporodní depresí
 (Barbora Vítková)

2020, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//2r9bok// | Porodní asistence / Porodní asistentka | Theses on a related topic

Péče o těhotnou ženu, rodičku a šestinedělku v USA
 (Lenka Skotáková)

2009, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/puq44/ | Ošetřovatelství / Porodní asistentka | Theses on a related topic

Příčiny a projevy změn psychiky u šestinedělek
 (Daniela DEJMKOVÁ)

2014, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//g3qmfe// | Porodní asistence / Porodní asistentka | Theses on a related topic

Potřeby ženy těhotné, rodící a šestinedělky z pohledu porodní asistentky
 (Lenka KOPLÍKOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//v5b81n// | Porodní asistence / Porodní asistentka | Theses on a related topic

Domácí péče v porodní asistenci u šestinedělky
 (Lucie Lášková)

2012, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//7n93ba// | Ošetřovatelství / Porodní asistentka | Theses on a related topic

Mapa ošetřovatelské péče o šestinedělku po operačním ukončení porodu vaginální cestou
 (Petra Nývltová)

2010, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//9jh7x1// | Ošetřovatelství / Porodní asistentka | Theses on a related topic

Informovanost šestinedělek v péči o novorozence
 (Kristýna Škarvadová)

2013, Bakalářská práce, Vysoká škola polytechnická Jihlava

http://theses.cz/id//6hp3sb// | Ošetřovatelství / Porodní asistentka | Theses on a related topic

Psychické změny v poporodním období pohledem šestinedělky
 (Zuzana PROCHÁZKOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Ústav zdravotnických studií / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//cg3k2l// | Ošetřovatelství / Porodní asistentka | Theses on a related topic

"Těhotným, rodičkám a šestinedělkám ku pomoci"\\(Obraz porodní báby na jihu Čech v 18. a 19. století)
 (Helena HRACHOVÁ)

2009, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//qfrxir// | Učitelství pro střední školy / ČJ-D/SŠ | Theses on a related topic