Theses on the same topic (having an identical keyword):

sewerage

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 27 theses)
Povinnosti vlastníka kanalizace pro veřejnou potřebu
 (Martina Slámečková)

2016, Bakalářská práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jyz7i/ | Veřejná správa / | Theses on a related topic

Inspekce kanalizační sítě
 (Martin Vacek)

2012, Bakalářská práce, Moravská vysoká škola Olomouc / Moravská vysoká škola Olomouc

http://theses.cz/id//aacsrw// | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Problematika veřejných služeb zajišťovaných municipalitami: analýza kanalizační sítě na příkladu města Ostravy
 (Jiří NOVOTNÝ)

2013, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//r3zgb4// | Geografie / Geografie a regionální rozvoj | Theses on a related topic

Čistírny odpadních vod a kanalizace v Ostravě
 (Markéta GAROVÁ)

2013, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//cpsxxs// | Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana a tvorba krajiny | Theses on a related topic

Posouzení koncepce odkanalizování a číštění odpadních vod obce Huzová
 (Alois Pospíšil)

2017, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/130103 | Nerostné suroviny / Technologie a hospodaření s vodou | Theses on a related topic

Návrh splaškovej kanalizácie v obci Mniší
 (Lukáš Harach)

2018, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/129822 | Nerostné suroviny / Technologie a hospodaření s vodou | Theses on a related topic

Financování výstavby kanalizace v obci Jindřichov
 (Klára Kubečková)

2018, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/127890 | Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa | Theses on a related topic

Nástroje manažerského rozhodování v praxi: Cost-benefit analýza projektu výstavby ČOV a kanalizace
 (Tomáš Bartoš)

2017, Bakalářská práce, Provozně ekonomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//1sr4p3// | Ekonomika a management / Manažersko-ekonomický | Theses on a related topic

Veřejné služby zajišťované municipalitami: Analýza vývoje a změn vodovodní a kanalizační infrastruktury na příkladu města Ostravy.
 (Jiří NOVOTNÝ)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//s2dkw9// | Geografie / Ekonomická geografie a regionální rozvoj | Theses on a related topic

Řešení vnitřního vodovodu a vnitřní kanalizace v bytovém domě
 (Natália Bútorová)

2020, Diplomová práce, Fakulta stavební / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/142654 | Stavební inženýrství - Prostředí staveb / | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 27 theses)