Theses on the same topic (having an identical keyword):

sexual deviation

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 12 theses)
Právo, sexuální delikt a jeho pachatel (aktuální právní a psychologické otázky)
 (Jana Cabadajová)

2010, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xbqpu/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Problematika sexuální delikvence a registru pachatelů sexuální trestné činnosti
 (Jana Dolejší)

2020, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/gztde/ | Bezpečnostně právní studia / | Theses on a related topic

Internetová kriminalita v oblasti sexuálních deviací
 (Milan Siegert)

2020, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ros96/ | Pedagogika / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Sexuální deviace - sadomasochismus a jeho vliv na společnost
 (Irena Dobešová)

2015, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//tjyq8q// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Terapeutická léčba sexuálních deviací v české sexuologii
 (Andrea Bělehradová)

2015, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hcw3w/ | Sociologie / | Theses on a related topic

Právo, sexuální delikt a jeho pachatel (aktuální právní a psychologické otázky)
 (Zuzana Rumlová)

2008, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ussoe/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Právo, sexuální delikt a jeho pachatel (aktuální právní a psychologické otázky)
 (Tereza Benešová)

2009, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ob9h3/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Sociální deviace a protiprávní jednání
 (Pavlína Krejčířová)

2008, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gub2t/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Sociální reprezentace sexuálních deviací
 (Michal Šimeček)

2008, Disertační práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/i3h6r/ | Psychologie (čtyřleté) / Sociální psychologie | Theses on a related topic

Sebepojetí u sexuálních deviantů
 (Jana Nováková)

2006, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kwooh/ | Psychologie / | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 12 theses)