Theses on the same topic (having an identical keyword):

shareholder value

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Tvorba a destrukce Shareholder Value
 (Tomáš Pešek)

2016, Diplomová práce, Provozně ekonomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//k5t3qk// | Hospodářská politika a správa / Finance a investiční management | Theses on a related topic

The project of the Economic Value Added implementation into the management of the company XY s.r.o. in order to raise its economic performance
 (Iva HOVĚZÁKOVÁ)

2010, Diplomová práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//u6tunv// | Hospodářská politika a správa / Finance | Theses on a related topic

Shareholder management - vybrané aspekty
 (Lucie Veselá)

2006, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/723 | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Zhodnocení vlivu hodnotových ukazatelů na tvorbu hodnoty vybraných českých firem
 (Martin Popp)

2018, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/132942 | Hospodářská politika a správa / Finance | Theses on a related topic