Theses on the same topic (having an identical keyword):

sheltered work place

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Chráněné pracovní dílny
 (Dagmar Krejzová)

2013, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/y87ic/ | Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře | Theses on a related topic

Pracovní uplatnění lidí s mentálním postižením
 (Marta Šidlová)

2013, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xfr8t/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic