Theses on the same topic (having an identical keyword):

siblings

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 22 theses)
Psychosocial needs and quality of life of healthy siblings of pediatric oncology patients
 (Šárka Kárová)

2015, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rljwe/ | Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie (čtyřleté) / Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie | Theses on a related topic

Budoucnost péče o postižené z pohledu jejich sourozenců
 (Alena KREJČÍ)

2016, Bakalářská práce, Cyrilometodějská teologická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//6gq1sb// | Sociální politika a sociální práce / Charitativní a sociální práce | Theses on a related topic

Sebapoňatie súrodencov detí s kombinovaným postihnutím v kontexte výchovných štýlov rodičov a edukácie súrodencov s postihnutím
 (Michaela Palušová)

2013, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qduo4/ | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro učitele | Theses on a related topic

Psychosociálne potreby zdravých súrodencov detí so závažným onemocnením alebo postihnutím – Downov syndróm
 (Barbora Hycláková)

2009, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bq53h/ | Psychologie / | Theses on a related topic

Kvalita života sourozenců dětí s autismem: účastníci programu STEPS
 (Anna Vašíčková)

2018, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ahwp9/ | Psychologie / | Theses on a related topic

Vyplatí se mít sourozence? Vliv počtu sourozenců a jejich pořadí na studijní výsledky v ČR.
 (Ilona Němečková)

2011, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/33359 | Ekonomie a hospodářská správa / Ekonomie | Theses on a related topic

Sourozenci dětí s těžkým mentálním postižením
 (Pavlína Mroczkowská)

2015, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ryu70/ | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro učitele | Theses on a related topic

Rozdíly v rodinné výchově sourozenců očima dospívajících
 (Vlaďka Stávková)

2018, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zlp3y/ | Pedagogika / | Theses on a related topic

Sourozenci ve škole
 (Michaela Pavlasová)

2018, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kbhfp/ | Pedagogika / | Theses on a related topic

Efektivita copingových strategií u zdravých sourozenců dětí s postižením
 (Zuzana Bloščicová)

2017, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zucof/ | Psychologie / | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 22 theses)