Theses on the same topic (having an identical keyword):

sitova spolecnost

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Koncept síťových společností
 (Kateřina Šafářová)

2013, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/iyqnc/ | Sociologie / | Theses on a related topic

Využití síťového podnikání pro rozvoj společnosti
 (Josef Kos)

2020, Diplomová práce, AKADEMIE STING

https://is.sting.cz/th/ao0js/ | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Motivační a osobnostní faktory úspěšnosti v síťovém marketingu společnosti CaliVita
 (Pavel Klepáč)

2007, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/v1yan/ | Psychologie / | Theses on a related topic

Využití metod síťové analýzy pro projekt společnosti Toucan, s. r. o.
 (Victoria Židková)

2017, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomie a managmentu

http://theses.cz/id//0oky1i// | Bakalářské programy (Bc.) / | Theses on a related topic

Analýza vlivu internetu na společnost z generačního hlediska
 (Martin Bašus)

2008, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/14029 | Aplikovaná informatika / Informatika | Theses on a related topic

Strategická analýza pobočky nadnárodní společnosti
 (Robin Prinke)

2012, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/sy9mc/ | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

IMPLEMENTACE SÍŤOVÝCH PRVKŮ CISCO VE STŘEDNĚ VELKÉ NADNÁRODNÍ SPOLEČNOSTI
 (Ivo Špičák)

2015, Diplomová práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//4s8g1o// | Inženýrská informatika / Bezpečnostní technologie, systémy a management | Theses on a related topic

Servisní práce letadla - siťová analýza
 (Petr Šrámek)

2011, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/88021 | Strojní inženýrství / Dopravní technika a technologie | Theses on a related topic

Návrh a implementace tiskového řešení v podmínkách dané společnosti
 (Martin Říha)

2020, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/141499 | Nerostné suroviny / Systémové inženýrství v průmyslu | Theses on a related topic

Informační systém pro síťový marketing
 (Petr Filla)

2013, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/lqlls/ | Informatika / Informační systémy | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)