Theses on the same topic (having an identical keyword):

skiagrafie

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Časový průběh péče o pacienta o pacienta na pracovišti skiagrafie a ultrazvuku
 (Radoslav Grutka)

2019, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/c7te9/ | Specializace ve zdravotnictví / Radiologický asistent | Theses on a related topic

Uplatnění skiagrafie v traumatologii
 (Lucie Hajdová)

2018, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jhorw/ | Specializace ve zdravotnictví / Radiologický asistent | Theses on a related topic

Časový průběh péče o pacienta na pracovišti skiagrafie a ultrazvuku
 (Karolína Tomšů)

2018, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/cbug4/ | Specializace ve zdravotnictví / Radiologický asistent | Theses on a related topic

Časový průběh péče o pacienta o pacienta na pracovišti skiagrafie a ultrazvuku
 (František Stejskal)

2020, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wx2w8/ | Specializace ve zdravotnictví / Radiologický asistent | Theses on a related topic

Skiagrafie a skiaskopie při fraktuře distálního předloktí
 (Milena MATELOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//il5tww// | Specializace ve zdravotnictví / Radiologický asistent | Theses on a related topic

Skiagrafie plic a srdce
 (Oto SLOWIK)

2008, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//qvt0fm// | Specializace ve zdravotnictví / Radiologický asistent | Theses on a related topic

Digitální skiagrafie pomocí nepřímé digitalizace
 (Lubomír MARŤÁK)

2009, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//6cxqi4// | Specializace ve zdravotnictví / Radiologický asistent | Theses on a related topic

Historický vývoj RTG přístrojů pro skiagrafii
 (Robert Brunclík)

2014, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/c4z3v/ | Specializace ve zdravotnictví / Radiologický asistent | Theses on a related topic

Vliv na snížení dávky pacientů pomocí vykrývání mimo dopadové pole při skiagrafii
 (Pavla Hanskutová)

2013, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/s2abd/ | Specializace ve zdravotnictví / Radiologický asistent | Theses on a related topic

Faktory ovlivňující věrnost RTG obrazu ve skiagrafii
 (Kristýna NEUVIRTOVÁ)

2017, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//bf7wj5// | Specializace ve zdravotnictví / Radiologický asistent | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)