Theses on the same topic (having an identical keyword):

skola hlavniho vzdelavaciho proudu

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (případová studie základní školy hlavního vzdělávacího proudu)
 (Irena Floriánová)

2017, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ywwks/ | Učitelství pro střední školy / Učitelství pedagogiky pro střední školy | Theses on a related topic

Srovnání vzdělávání žáků se zrakovým postižením ve škole hlavního vzdělávacího proudu a ve škole pro žáky se zrakovým postižením
 (Anna Ferdinandová)

2016, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vka5a/ | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro učitele | Theses on a related topic

Činnost pracovníků školního poradenského pracoviště v inkluzivním prostředí škol hlavního vzdělávacího proudu
 (Jan Viktorin)

2017, Rigorózní práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vqdvt/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Inkluzivní vzdělávání žáků s tělesným postižením ve školách hlavního vzdělávacího proudu
 (Eva Dostalová)

2020, Disertační práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/fme7i/ | Speciální pedagogika (čtyřleté) / Speciální pedagogika | Theses on a related topic

Vzdělávání žáka se sluchovým postižením na druhém stupni základní školy hlavního vzdělávacího proudu
 (Petra Tomovičová)

2017, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/w1td6/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Analýza podpůrných opatření u žáků s tělesným postižením v inkluzivním prostředí škol hlavního vzdělávacího proudu
 (Eva Doležalová)

2018, Rigorózní práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zksuy/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Specifika výuky žáka se sluchovým postižením na prvním stupni základní školy hlavního vzdělávacího proudu
 (Andrea Nováková)

2019, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vhzi3/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Jazykové kompetence dítěte se sluchovým postižením ve škole hlavního vzdělávacího proudu
 (Barbora Mikysková)

2020, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/sn6td/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Rizika spojená se šikanou učitele na základní škole hlavního vzdělávacího proudu
 (Helena Gruszková)

2019, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kz7w7/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Inkluze žáků-cizinců na základních školách hlavního vzdělávacího proudu na příkladu žáků z vietnamské menšiny
 (Veronika Ovesná)

2014, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ty3eq/ | Učitelství pro základní školy (pětileté) / Učitelství pro 1. stupeň základní školy | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)