Theses on the same topic (having an identical keyword):

slovenska republika

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 22 theses)
Operační program Přeshraniční spolupráce Slovenská republika - Česká republika a možnosti přeshraniční spolupráce
 (Michal Švagerka)

2013, Bakalářská práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/sdeqg/ | Hospodářská politika a správa / Ekonomika a řízení nestátních neziskových organizací | Theses on a related topic

Komparativní analýza regionální politiky Slovenska a České republiky
 (Tereza Rašovská)

2020, Diplomová práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz/th/ehjay/ | Regionální rozvoj / Management rozvoje měst a regionů | Theses on a related topic

Dopad ekonomickej krízy na vybrané destinácie cestovného ruchu: Česká republika a Slovenská republika
 (Lucia Salajová)

2014, Bakalářská práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//rnxvuu// | Hospodářská politika a správa / Management cestovního ruchu | Theses on a related topic

Politický systém Česko - Slovenské republiky (tzv. Druhá republika)
 (Blanka Urbanová)

2015, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/vbfka/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa | Theses on a related topic

Malé státy v operacích OSN na udržení míru - případ ČR, Slovenska a Nizozemí
 (Karolína Szamková)

2017, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wcj2g/ | Mezinárodní teritoriální studia / Mezinárodní vztahy | Theses on a related topic

Slovenská republika pred Európskym súdom pre ľudské práva: účinky na demokratizáciu?
 (Michal Zemaník)

2016, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/fes18/ | Politologie / | Theses on a related topic

Komparácia vývoja cenovej hladiny v ČR a na Slovensku pred a po vstupe Slovenska do eurozóny
 (Bernadeta Bočkoriková)

2019, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/79942 | Ekonomika a management / Management | Theses on a related topic

Finančná a strategická analýza spoločnosti Lidl Slovenská republika
 (Dominik Fritzký)

2018, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/76752 | Finance a účetnictví / Účetnictví a finanční řízení podniku | Theses on a related topic

Vlastní kapitál v obchodní společnosti, Česká republika versus Slovenská republika
 (Jana Pražáková)

2008, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/7330 | Finance a účetnictví / Účetnictví a finanční řízení podniku | Theses on a related topic

INTERREG III.A Česká republika - Slovenská republika
 (Jindřiška KLEČKOVÁ)

2008, Diplomová práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//zb934r// | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa a regionální rozvoj | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 22 theses)