Theses on the same topic (having an identical keyword):

slovni humor

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 11 theses)
Humor jako nástroj k efektivnímu nabývání slovní zásoby v hodinách německého jazyka
 (Jana Žížalová)

2022, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eM7429 | Učitelství pro základní školy / Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - výtvarná výchova, Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - německý jazyk | Theses on a related topic

Verbal Humor in TV Shows M*A*S*H and 'Allo 'Allo and Its Translation to Czech
 (Jiří Urban)

2013, Bakalářská práce, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická / TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

http://theses.cz/id//57akkj// | Informatika / informatika - anglický jazyk | Theses on a related topic

Linguistický humor v televizních seriálech
 (Barbora KONEČNÁ)

2024, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//ev5al4// | Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání / Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání / Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání | Theses on a related topic

Humor v meziválečné literatuře s přihlédnutím k dílu Jaroslava Žáka.
 (Lenka CVINGRÁFOVÁ)

2016, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//4ypmg7// | Učitelství pro základní školy / Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň základních škol a muzejní a galerijní pedagogika | Theses on a related topic

Humor v titulcích k americkému sitcomu: analýza překladu
 (Nela Šmídlová)

2023, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//bzdetv// | Anglický jazyk pro manažerskou praxi / | Theses on a related topic

Analýza převodu humoru a slovních hříček u profesionálních a amatérských titulků seriálu Brooklyn Nine-Nine
 (Jolana VAŘÁKOVÁ)

2021, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//k7e31t// | Filologie / Angličtina se zaměřením na komunitní tlumočení a překlad | Theses on a related topic

Translation Strategies in Subtitling Humor: The Office
 (Barbora VOLNÁ)

2023, Diplomová práce, Filozofická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//8nyz13// | Anglická filologie / | Theses on a related topic

Las interjecciones en la revista de humor gráfico El Jueves
 (Michaela Hrubá)

2015, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/z16uy/ | Filologie / Španělský jazyk a literatura | Theses on a related topic

Slovní hříčky a jejich překlad: Český překlad vybraných slovních hříček v díle Terryho Pratchetta
 (Zlata ŠLAJCHRTOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//usgg4n// | Specializace v pedagogice / Anglický jazyk a literatura (jednooborové) | Theses on a related topic

Překlad slovních hříček z anglického do českého jazyka v románu Dobrá znamení
 (Jana Novotná)

2022, Bakalářská práce, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//i83fus// | Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání / Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem programu Zeměpis se zaměřením na vzdělávání | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 11 theses)