Theses on the same topic (having an identical keyword):

sluzby v pozarni ochrane

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 21 theses)
Porovnání činnosti základních složek IZS v operačním řízení v Pardubickém a Královéhradeckém kraji v letech 2008 - 2012
 (Kamila PÁTKOVÁ)

2014, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//jqrp71// | Ochrana obyvatelstva / Civilní nouzová připravenost | Theses on a related topic

Porovnání fungování složek Integrovaného záchranného systému, zejména jednotek požární ochrany v České republice a v rozvojových zemích Latinské Ameriky
 (David PAVLÍK)

2016, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//5lr0uj// | Geografie / Mezinárodní rozvojová studia | Theses on a related topic

Aplikace principů podnikatelské etiky při poskytování služeb v oblasti požární ochrany
 (Radim Janík)

2019, Bakalářská práce, Vysoká škola podnikání a práva, a.s. / Vysoká škola podnikání a práva

http://theses.cz/id//8qwe87// | Ekonomika a management / Podnikání | Theses on a related topic

Metodika vzdělávání strojníků a moderní strojírenské technologie v požární ochraně
 (Tomáš Grošek)

2012, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qnah2/ | Učitelství pro střední školy / Učitelství odborných předmětů pro střední školy - specializace strojírenství | Theses on a related topic

Modely pracovní doby příslušníka HZS ČR se zhodnocením jejich vlivu na výkon služby v jednotce
 (Oldřich Volf)

2014, Disertační práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/110429 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Požární ochrana a bezpečnost | Theses on a related topic

Řízení jednotek požární ochrany v rámci integrovaného záchranného systému
 (Jakub Jakupaj)

2012, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/emt76/ | Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance | Theses on a related topic

Srovnávací studie psychologické služby Hasičského záchranného sboru v České republice a Slovenské republice
 (Jana Anastázie Hladíková)

2015, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/111272 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu | Theses on a related topic

Posouzení potřebnosti Letecké hasičské služby v podmínkách České republiky
 (Filip Silovský)

2017, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/118727 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu | Theses on a related topic

Výchova v oblasti ochrany člověka za mimořádných událostí
 (Zdeněk Alexa)

2011, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/za0gc/ | Učitelství pro střední školy / Učitelství odborných předmětů pro základní a střední školy - specializace obchod a služby | Theses on a related topic

Hasičské jednotky v Armádě České republiky
 (Petr Říha)

2019, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/ue7f5/ | Bezpečnostně právní studia / | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 21 theses)