Theses on the same topic (having an identical keyword):

socialni exkluze

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Sociální služby pro osoby s tělesným postižením a jejich vliv na překonávání sociální exkluze
 (Helena Kovaříková)

2012, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/afgcc/ | Sociální politika a sociální práce / Veřejná politika a lidské zdroje | Theses on a related topic

Sociální exkluze v západních společnostech: Přehledová analýza
 (Jakub Vykydal)

2012, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ykabz/ | Sociologie / | Theses on a related topic

Regionální program zaměstnanosti jako prevence sociální exkluze u mentálně postižených osob
 (Radka Suchopárková)

2013, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/lwgyx/ | Sociální politika a sociální práce / | Theses on a related topic

Kde končí hranice politické komunity? Normativní přístupy vůči problematice občanství a sociální exkluze
 (Jan Blažek)

2013, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/plqm8/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Sociální exkluze v ČR a EU
 (Michaela TOPINKOVÁ)

2019, Diplomová práce, Fakulta právnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//12gq2c// | Veřejná správa / | Theses on a related topic

Sociální exkluze a faktory ovlivňující spolupráci aktérů v rámci lokálního partnerství v Dubí.
 (Michaela KULÍŠKOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Fakulta sociálně ekonomická / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//ev5hs0// | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

Role institucionální péče pro seniory v prevenci sociální exkluze
 (Pavlína Jobánková)

2018, Diplomová práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//0vj7or// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Sociální exkluze v ČR a EU
 (Karolína VAVERKOVÁ)

2018, Diplomová práce, Fakulta právnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//3oroaj// | Veřejná správa / | Theses on a related topic

Zvyšování kompetencí osob ohrožených sociálním vyloučením jako prevence sociální exkluze na příkladu vybrané organizace v Ústeckém kraji.
 (Zuzana ROJEROVÁ)

2018, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//ozhq3u// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Sociální exkluze jako multidimenzionální problém
 (Hana VAŇKOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//a8quvn// | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)