Theses on the same topic (having an identical keyword):

socialni percepce

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 29 theses)
Sociální percepce ve vybraných personálních situacích
 (Petra Kohlová)

2014, Bakalářská práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//iyxshe// | Ekonomika a management / Manažerská studia - řízení lidských zdrojů | Theses on a related topic

Sociální percepce národnostních menšin a mezinárodních migrantů v České republice
 (Kamila HAVLÍČKOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//ztdvsl// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Sociální percepce národnostních menšin na území České republiky
 (Vítězslava DOBROVOLNÁ)

2011, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//53ch47// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Společenská percepce povodňového rizika v obci Křešice
 (Nikola JELÍNKOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//hz42l4// | Geografie / Geografie střední Evropy | Theses on a related topic

Společenská percepce povodňového rizika v Libochovanech (okres Litoměřice)
 (Lucie SKUTILOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//rs38iv// | Geografie / | Theses on a related topic

Percepce pracovní zátěže a pracovní spokojenosti u sociálních pracovníků
 (Aneta FORMÁNKOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//kba2mf// | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce ve veřejné správě | Theses on a related topic

Percepce komerčních a sociálních reklam a jejich rozdílů
 (Martina Čavnická)

2009, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xat3e/ | Mediální a komunikační studia / Mediální studia a žurnalistika | Theses on a related topic

Percepce sebepoznání při sociální práci s žadateli o udělení mezinárodní ochrany
 (Jana Třetinová)

2013, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tvkgv/ | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

Percepce sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách v České a Slovenské republice z pohledu klientů domova pro seniory
 (Kamila ZAPLETALOVÁ)

2012, Diplomová práce, Filozofická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//24k14l// | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce s poradenským zaměřením | Theses on a related topic

Percepce psychologické profese studenty vysokých škol
 (Petra Fojtíková)

2008, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/dy1d4/ | Psychologie / | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 29 theses)