Theses on the same topic (having an identical keyword):

socialni podnikani

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 28 theses)
Sociální podnikání - založení sociální firmy a její bussines plán
 (Martina Rybaříková)

2014, absolventská práce, CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

http://is.caritas-vos.cz/th/13305/caritas_v/ | Sociální práce a sociální pedagogika / Charitativní a sociální práce | Theses on a related topic

Využití Drupal Commons v praxi: sociální podnikání a sociální sítě
 (Matej Sabo)

2015, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/r34sa/ | Aplikovaná informatika / Služby - výzkum, řízení a inovace | Theses on a related topic

Sociální podnikání v EU a sociální politika
 (Lenka Vargová)

2011, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/tod5v/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa a Evropská unie | Theses on a related topic

Sociální podnikání v cestovním ruchu a turismu
 (Tomáš Hromádko)

2019, Diplomová práce, Vysoká škola hotelová v Praze

https://is.vsh.cz/th/wnayx/ | Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví a lázeňství | Theses on a related topic

Sociální podnikání v Rakousku a ČR.
 (Jan Vašulín)

2016, Diplomová práce, Vysoká škola hotelová v Praze

http://is.vsh.cz/th/15234/vsh_m/ | Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví a lázeňství | Theses on a related topic

Integrační sociální podnikání: přínosy a limity z pohledu zainteresovaných osob
 (Tereza Macháčková)

2018, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/x7gk2/ | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

Sociální podnikání jako nástroj hospodářské politiky pro zmírnění sociální nerovnováhy
 (Eliška Škrobová)

2016, Diplomová práce, Provozně ekonomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//fleh9s// | Hospodářská politika a správa / Finance a investiční management | Theses on a related topic

Sociální podnikání v Anglii
 (Andrea Kelnerová)

2016, absolventská práce, CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

http://is.caritas-vos.cz/th/13633/caritas_v_a2/ | Sociální práce a sociální pedagogika / Charitativní a sociální práce | Theses on a related topic

Sociální reprezentace pojmu sociální podnikání a vnímání důležitosti a přínosu tohoto konceptu
 (Nikola ŠNAJDROVÁ)

2017, Bakalářská práce, Cyrilometodějská teologická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//izglqa// | Sociální politika a sociální práce / Charitativní a sociální práce | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 28 theses)