Theses on the same topic (having an identical keyword):

socialni sluzba mental disability

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 15 theses)
Život rodiny s dítětem s mentálním postižením a možné role sociální práce s touto cílovou skupinou
 (Simona KONIAROVÁ)

2018, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//9bz785// | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

Sociální práce s osobami s mentálním postižením
 (Gabriela MATUŠKOVÁ)

2017, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//fj73zu// | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

Vliv sociální terapie na edukaci osob s mentálním postižením
 (Marcela BÍLKOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//0j4f7v// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Sociální pomoc státu rodinám s dítětem s mentálním postižením
 (Adriana Zpěváková)

2018, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//8loyul// | Zdravotně sociální péče / Zdravotně sociální pracovník | Theses on a related topic

Dospělé osoby s mentálním postižením a jejich představy o možnosti využití sociálních služeb pro podporu jejich samostatnosti
 (Jiřina Malachová)

2015, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wulbw/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 15 theses)