Theses on the same topic (having an identical keyword):

socio-economic status

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Cross-National analysis of students' socio-economic status on the educational achievement
 (Jan Sova)

2022, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

https://vskp.vse.cz/eid/87886 | Ekonomie / | Theses on a related topic

Vliv socio-ekonomického statusu rodiny na rozhodnutí přestupu žáka 5. třídy na osmileté gymnázium
 (Klára Vařejková)

2023, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/girf7/ | Sociální pedagogika a poradenství / | Theses on a related topic

Socioekonomický status rodiny a pohybová aktivita dětí
 (Dominik ŠINDLER)

2020, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//wnquk0// | Tělesná výchova a sport / Tělesná výchova a sport - Učitelství výchovy ke zdraví pro 2. stupeň ZŠ (negarantovaný rozvrh) | Theses on a related topic

Does Founders' Socioeconomic Status Matter for the Success of Start-ups? Case of VSE graduates
 (Chirill Caraseni)

2024, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

https://vskp.vse.cz/eid/93692 | Management / | Theses on a related topic

Využití finanční podpory u studentů UTB s dopadem na jejich socioekonomický status
 (Jana Chašová)

2021, Bakalářská práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//xjxdhf// | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa a regionální rozvoj | Theses on a related topic

Komunikace lékaře s pacientem a pacientův socioekonomický status
 (Daniela SEDMIHRADSKÁ)

2020, Diplomová práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//70ls89// | Psychologie / | Theses on a related topic

Socio-ekonomické faktory alokace státní sociální podpory v podmínkách krajů České republiky
 (Andrea Dvořáková)

2023, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/149367 | Veřejná ekonomika a správa / | Theses on a related topic

Gender audit: Study of socio-economic position of women in the Czech Republic
 (Markéta Turková)

2017, Diplomová práce, Provozně ekonomická fakulta / Česká zemědělská univerzita v Praze

http://theses.cz/id//b7dsna// | Economics and Management / | Theses on a related topic

Taneční profese - její podoba a socioekonomický status na příkladu baletu ND v Praze do roku 1945
 (Karolína Bulínová)

2016, Disertační práce, Hudební a taneční fakulta / Akademie múzických umění v Praze

http://hdl.handle.net/10318/9980 | Taneční umění / Taneční věda | Theses on a related topic

Socioekonomický status a zdraví
 (Libor Míček)

2007, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hs2ym/ | Humanitní studia / Sociologie | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)