Theses on the same topic (having an identical keyword):

socioekonomicky status

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 22 theses)
Sociální kapitál a jeho vliv na socioekonomický status jedince
 (Daniela Zemanová)

2014, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/l7egy/ | Ekonomika a management / Marketingová komunikace | Theses on a related topic

Socioekonomický status rodiny a pohybová aktivita dětí
 (Dominik ŠINDLER)

2020, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//wnquk0// | Tělesná výchova a sport / Tělesná výchova a sport - Učitelství výchovy ke zdraví pro 2. stupeň ZŠ (negarantovaný rozvrh) | Theses on a related topic

Školní motivace a socioekonomický status u žáků českých základních škol
 (Irena MOLOVÁ)

2021, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//aw1pmg// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Využití finanční podpory u studentů UTB s dopadem na jejich socioekonomický status
 (Jana Chašová)

2021, Bakalářská práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//xjxdhf// | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa a regionální rozvoj | Theses on a related topic

Komunikace lékaře s pacientem a pacientův socioekonomický status
 (Daniela SEDMIHRADSKÁ)

2020, Diplomová práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//70ls89// | Psychologie / | Theses on a related topic

Socioekonomický status a variabilita srdeční frekvence u dospělých jedinců z Moravskoslezského kraje
 (Lucie KISSOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//j5dugv// | Veřejné zdravotnictví / Ochrana veřejného zdraví | Theses on a related topic

Taneční profese - její podoba a socioekonomický status na příkladu baletu ND v Praze do roku 1945
 (Karolína Bulínová)

2016, Disertační práce, Hudební a taneční fakulta / Akademie múzických umění v Praze

http://hdl.handle.net/10318/9980 | Taneční umění / Taneční věda | Theses on a related topic

Kvalita života dětí ve vztahu k rodině (struktura, vztahy, socioekonomický status)
 (Simona Slámová)

2014, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//qkzqq5// | Zdravotně sociální péče / Zdravotně-sociální pracovník | Theses on a related topic

Předpoklad první vzdělanostní tranzice: socioekonomický status rodičů nebo kulturní kapitál?
 (Pavla Kozáková)

2008, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ilm9i/ | Sociologie / | Theses on a related topic

Socioekonomický status a zdraví
 (Libor Míček)

2007, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hs2ym/ | Humanitní studia / Sociologie | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 22 theses)