Theses on the same topic (having an identical keyword):

soma

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Ord som smerter, ting som erstattes, folk som banker på - Bjarte Breiteig som en samtidig norsk novelleforfatter
 (Eva Lavríková)

2012, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zvlc3/ | Filologie / Norský jazyk a literatura | Theses on a related topic

Návrh nového algoritmu SOMA pro optimalizaci s omezeními
 (Dominik Sobek)

2020, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/140471 | Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika | Theses on a related topic

Porovnání běhů SOMA algoritmu pomocí sítí
 (Patrik Lyčka)

2018, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/128314 | Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika | Theses on a related topic

Vývoj nových adaptivních strategií algoritmu SOMA
 (Marcela Matušíková)

2021, Diplomová práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//tahm3c// | Inženýrská informatika / Informační technologie | Theses on a related topic

Správa řezných nástrojů v podmínkách firmy SOMA spol. s r.o.
 (Jaroslav Vašíček)

2017, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/117629 | Strojní inženýrství / Strojírenská technologie | Theses on a related topic

Asynchroní SOMA v jazyce Java\nl{}
 (Jan KOLEK)

2011, Diplomová práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//rcs1t0// | Inženýrská informatika / Informační technologie | Theses on a related topic

SOMA - aplikace
 (Zdeněk Chvilíček)

2014, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/115862 | Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika | Theses on a related topic

Evoluční Algoritmus SOMA s prvky deterministického chaosu (chaosSOMA) v prostředí Mathematica
 (Jan DRAHOTUSKÝ)

2012, Diplomová práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//47ks4v// | Inženýrská informatika / Počítačové a komunikační systémy | Theses on a related topic

Webový portál pro dodavatele firmy SOMA spol. s r. o.
 (Tomáš Beran)

2016, Diplomová práce, Fakulta informatiky a managementu / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eM4355 | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

Finanční analýza firmy SOMA, spol. s r. o.
 (Markéta Mikulová)

2016, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/52060 | Finance a účetnictví / Finance | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)