Theses on the same topic (having an identical keyword):

soudni vykon rozhodnuti

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 24 theses)
Výkon rozhodnutí v občanském soudním řízení
 (Michaela Machovcová)

2016, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/ig6dm/ | Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře | Theses on a related topic

Uznání a výkon cizích soudních rozhodnutí z nečlenského státu EU dle zákona č. 91/2012 Sb.
 (Lucie Bujnošková)

2016, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/k0ilw/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Uznání a výkon cizího soudního rozhodnutí v režimu nařízení Brusel I bis
 (Michal Pomichálek)

2016, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/di128/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Výkon soudních rozhodnutí ve věcech vyživovacích povinností na území Itálie
 (Martina Baťková)

2015, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hno18/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Aspekty výkonu soudního rozhodnutí v oblasti vykonávacího řízení
 (Zdeněk Ochonski)

2020, Diplomová práce, Fakulta veřejných politik v Opavě / Slezská univerzita v Opavě

https://is.slu.cz/th/o0ce8/ | Sociální politika a sociální práce / Veřejná správa a sociální politika | Theses on a related topic

Řízení a výkon rozhodnutí ve věcech mezinárodních únosů dětí
 (Hana PÉCSIOVÁ)

2018, Diplomová práce, Právnická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//jyfxxx// | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Veřejný pořádek jako důvod pro odepření uznání a výkonu soudního rozhodnutí a rozhodčího nálezu - srovnání
 (Martina Weissová)

2017, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qv4gl/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Výkon rozhodnutí prodejem podniku
 (Tomáš Cach)

2014, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/mrcpk/ | Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře | Theses on a related topic

Uznání a výkon rozhodnutí dle nového Nařízení Brusel Ibis
 (Markéta Polášková)

2015, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xubil/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Uznání a výkon soudních rozhodnutí ve věcech občanských a obchodních v ES
 (Petra Mádlová)

2009, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/fds1t/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 24 theses)