Theses on the same topic (having an identical keyword):

specifika

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Specifika realizace manažerských funkcí v podmínkách krajských a obecních úřadů
 (Martin Žák)

2020, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz/th/clst6/ | Regionální rozvoj / Management rozvoje měst a regionů | Theses on a related topic

Specifika věrohodnosti svědecké výpovědi osob s poruchou osobnosti.
 (Michaela Kopřivová)

2019, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/mtr54/ | Psychologie / | Theses on a related topic

Specifika vývoje tuzemské audiovizuální cestopisné dokumentaristiky na příkladu vlastních cestopisných reportáží z Argentiny
 (Jakub Freiwald)

2016, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/eduhm/ | Mediální a komunikační studia / Mediální studia a žurnalistika | Theses on a related topic

Specifika hodnocení divadla hraného dětmi
 (Klára Jírovská)

2019, Diplomová práce, Divadelní fakulta / Janáčkova akademie múzických umění v Brně

https://is.jamu.cz/th/auj2h/ | Dramatická umění / Divadlo a výchova | Theses on a related topic

Specifika embolizace u akutních krvácivých stavů
 (Mária Belanská)

2019, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ooqsx/ | Specializace ve zdravotnictví / Radiologický asistent | Theses on a related topic

Specifika pracovněprávní úpravy zaměstnanců územně samosprávných celků
 (Helena Poupěová)

2018, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kt5b0/ | Veřejná správa / | Theses on a related topic

Specifika v oblasti sluchového vnímání a porozumění mluvené řeči u osob s Aspergerovým syndromem
 (Lucie VYHLÍDALOVÁ)

2017, Disertační práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//30205e// | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Specifika turistických expedičních plaveb a postavení na trhu Poseidon Expeditions
 (Valeriia Fadeeva)

2019, Bakalářská práce, Vysoká škola hotelová v Praze

https://is.vsh.cz/th/s8p6o/ | Gastronomie, hotelnictví a turismus / Hotelnictví | Theses on a related topic

Management obce a jeho specifika
 (Šárka Večeřová)

2019, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz/th/yn4ac/ | Regionální rozvoj / Management rozvoje měst a regionů | Theses on a related topic

Kybernetická kriminalita a její specifika
 (Jan Hlava)

2020, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/anuni/ | Právní specializace / Kriminalisticko právní specializace | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)