Theses on the same topic (having an identical keyword):

spektrofotometricka mereni

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Využití mobilního telefonu pro spektrofotometrická měření
 (Martin Hruška)

2021, Bakalářská práce, Celoškolská pracoviště / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

http://theses.cz/id//8pcmtq// | Specializace v pedagogice / | Theses on a related topic

Spektrofotometrická měření směsných roztoků tiskových barev
 (Radovan Bureš)

2011, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//z7w769// | Elektrotechnika a informatika / Komunikační a mikroprocesorová technika | Theses on a related topic

Vybraná spektrofotometrická měření
 (Jan Maňák)

2010, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/78602 | Elektrotechnika / Elektroenergetika | Theses on a related topic

Orientační měření barev v potravinářství
 (Klára Kubíčková)

2015, Diplomová práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//3xmms7// | Chemie a technologie potravin / Technologie, hygiena a ekonomika výroby potravin | Theses on a related topic

Spektrofotometrická a koloristická charakterizace barevnosti vín z oblasti Bzenec
 (Tereza Hůsková)

2022, Diplomová práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//a90bj5// | Technologie potravin / - | Theses on a related topic

Spektrofotometrická analýza interakce proteinů s komplexy platiny
 (Michal Synáček)

2006, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/a2sl1/ | Fyzika / Biofyzika | Theses on a related topic

Analýza enzymové kinetiky pomocí elektrochemického kitu BVT-Palmsens
 (Ondřej Šabacký)

2019, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wsuuw/ | Biochemie / | Theses on a related topic

Vliv stupně oxidace moštů na senzorické a analytické vlastnosti vín révy vinné
 (Zdeněk Řihák)

2020, Diplomová práce, Zahradnická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//r6smsp// | Zahradnické inženýrství / Řízení zahradnických technologií | Theses on a related topic