Theses on the same topic (having an identical keyword):

spin-off

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Spin-off v podnikatelském prostředí České republiky
 (Pavla Michaliková)

2015, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

http://theses.cz/id//2anuwd// | Ekonomika a management / Podniková ekonomika | Theses on a related topic

Spin-off firmy v České republice
 (Alena Kvapilová)

2016, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qrek3/ | Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj a správa | Theses on a related topic

Spin-off podnikání v České republice
 (Tereza Hocká)

2020, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/80283 | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Spin-off jako forma transferu technologií
 (Martina Müllerová)

2022, Diplomová práce, Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty) / České vysoké učení technické v Praze

http://theses.cz/id//j7o908// | Projektové řízení inovací / | Theses on a related topic

Komercializace výsledků vědy a výzkumu prostřednic-tvím spin–off
 (Markéta Neumanová)

2018, Diplomová práce, Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty) / České vysoké učení technické v Praze

http://theses.cz/id/677wsz/ | Řízení rozvojových projektů / Projektové řízení inovací v podniku | Theses on a related topic

Úloha vysokých škol při podpoře spin-off firem v Evropské unii na příkladu vybraných českých univerzit
 (Martina Veřmiřovská)

2016, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/113649 | Hospodářská politika a správa / Eurospráva | Theses on a related topic

Spin-off a jeho vplyvy na materské spoločnosti operujúce v ropnom sektore
 (Jakub Mičian)

2016, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/54237 | Finance a účetnictví / Účetnictví a finanční řízení podniku | Theses on a related topic

Valuation of O2 Czech Republic entities after infrastructure spin-off
 (David Šťastný)

2015, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/55912 | Ekonomika a management / International Management | Theses on a related topic

Návrh komunikační strategie nově zaváděného spin-offu
 (Vojtěch Beran)

2021, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//wm427t// | Podniková ekonomika / Marketing a mezinárodní obchod | Theses on a related topic

Spin-off firmy
 (Petra Novotná)

2011, Bakalářská práce, Fakulta ekonomicko-správní / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//v0jax1// | Ekonomika a management / Management podniku: Management malých a středních podniků | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)