Theses on the same topic (having an identical keyword):

spolek

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Zapsaný spolek z účetního a právního hlediska (s konkretizací na divadelní spolek tYhle, z.s.)
 (Soňa Alexová)

2017, Bakalářská práce, Divadelní fakulta / Janáčkova akademie múzických umění v Brně

https://is.jamu.cz/th/vwtcg/ | Dramatická umění / Divadelní manažerství se zaměřením na produkční management | Theses on a related topic

Humpolecký spolek: Pěvecký spolek Čech a Lech 1862-1951
 (Jiří MADĚRA)

2016, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//j1l36z// | Historické vědy / HIS-ARC (xDZ_HAD) | Theses on a related topic

Spolek jako veřejně prospěšný poplatník a zneužití položek snižující základ daně
 (Nikol Nevečeřalová)

2018, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pybla/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Spolek třeboňského loutkového divadla
 (Klára Lidinská)

2019, Bakalářská práce, Divadelní fakulta / Janáčkova akademie múzických umění v Brně

https://is.jamu.cz/th/glpr3/ | Dramatická umění / Dramatická výchova | Theses on a related topic

Inventář fondu - Spolek divadelních ochotníků Slaný
 (Michaela Balá)

2018, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/lerh6/ | Historické vědy / Archivnictví | Theses on a related topic

Mladoboleslavský spolek paní a dívek. K aktivizaci žen na přelomu 19. a 20. století.
 (Karolína Picková)

2019, Bakalářská práce, CEVRO Institut

https://is.vsci.cz/th/co4jp/ | Politologie / Politologie a mezinárodní vztahy | Theses on a related topic

Protokol sexuality organizace Spolek TREND vozíčkářů Olomouc
 (Zuzana Plachá)

2020, absolventská práce, CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

https://is.caritas-vos.cz/th/c5lhu/ | Sociální práce a sociální pedagogika / Charitativní a sociální práce | Theses on a related topic

Historie ženských spolků se zaměřením na spolek Dobromila a Ludmila v Moravské Ostravě do roku 1950
 (Kateřina MAJKOVÁ HLUBINKOVÁ)

2020, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//s0cg7s// | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

Muzeum a muzejní spolek ve Velké Bíteši
 (Ivo Kříž)

2013, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/m8xv8/ | Historické vědy / Muzeologie | Theses on a related topic

Pěvecko-hudební spolek Vítězslav Novák. Kapitoly k historii významné instituce města Rakovníka
 (Lukáš Let)

2013, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/mvkm5/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Hudební věda | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)