Theses on the same topic (having an identical keyword):

spot price

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Příprava profesionální zvukové techniky při natáčení reklamních spotů a hrané tvorby
 (Radek Kuboš)

2019, Diplomová práce, Fakulta multimediálních komunikací / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//8rekic// | Teorie a praxe audiovizuální tvorby / Audiovizuální tvorba - Zvuková skladba | Theses on a related topic

Vývoj programu HOTSPOTTER pro výběr „hot spot” pozic pro účely proteinového inženýrství
 (Antonín Pavelka)

2009, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/h4ux8/ | Aplikovaná informatika / Bioinformatika | Theses on a related topic

Využití technické analýzy na spot Forex trhu
 (Martin Melichárek)

2011, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/32411 | Finance a účetnictví / Finance | Theses on a related topic