Theses on the same topic (having an identical keyword):

stakeholders

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 15 theses)
Posuzování stavu firem na základě externích zdrojů informací (stakeholders) - příjemci informací z účetních závěrek, obsah závěrek a jejich vypovídací schopnost
 (Adam Hrnčiřík)

2019, Bakalářská práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/fy13i/ | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Stakeholders sportovní organizace
 (Michaela Hanáková)

2013, Bakalářská práce, Fakulta sportovních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/cpf2v/ | Tělesná výchova a sport / Management sportu | Theses on a related topic

Stakeholders ve sportovni organizaci
 (Karolina Spielmannová)

2013, Bakalářská práce, Fakulta sportovních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/svdf4/ | Tělesná výchova a sport / Management sportu | Theses on a related topic

Analýza vlivu stakeholders na vybrané faktory konkurenceschopnosti destinace Kutná Hora
 (Monika Pravdová)

2019, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/81439 | Ekonomika a management / Management | Theses on a related topic

Analýza zapojení stakeholders do implementace priorit politiky cestovního ruchu
 (Hanka Procházková)

2015, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/49900 | Ekonomika a management / Management | Theses on a related topic

Vnímání kvality akce Slavnosti chřestu z pohledu klíčových destinačních stakeholders
 (Magdalena Černá)

2018, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/78231 | Ekonomika a management / Management | Theses on a related topic

Vlivy uplatňování CSR na firemní stakeholders
 (Monika Hromasová)

2016, Bakalářská práce, Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty) / České vysoké učení technické v Praze

http://theses.cz/id/7skvqo/ | Ekonomika a management / Personální management v průmyslových podnicích | Theses on a related topic

Marketing Analysis of a Floorball Club with Focus on its Stakeholders
 (Jakub Řehulka)

2012, Bakalářská práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//fjhu1g// | Ekonomika a management / Management a ekonomika | Theses on a related topic

Průběžná evaluace IPRM Kroměříž prostřednictvím analýzy stakeholders
 (Markéta Osinová)

2015, Diplomová práce, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//sk2gg9// | Regionální rozvoj / Socioekonomický a environmentální rozvoj regionů | Theses on a related topic

Evaluation of the quality of business schools - confrontation of existing methodologies and stakeholders' views
 (Pavel Mykytyn)

2011, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/26841 | Ekonomika a management / International Management | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 15 theses)