Theses on the same topic (having an identical keyword):

stand

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 29 theses)
A Look Behind the Curtains of Stand-Up Comedy: Psychology in Stand-Up Comedy
 (Benedikt ŘÍČNÝ)

2014, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//11jg3o// | Psychologie / | Theses on a related topic

Anglosaská tradice Stand-up comedy na českém jevišti (srovnání Louise C.K. a Ondřeje Sokola)
 (František Maňák)

2018, Diplomová práce, Divadelní fakulta / Janáčkova akademie múzických umění v Brně

https://is.jamu.cz/th/zqgvw/ | Dramatická umění / Činoherní herectví | Theses on a related topic

The use of pronunciation in stand-up comedy
 (Dušan Strecha)

2016, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ykz3d/ | Filologie / Anglický jazyk a literatura | Theses on a related topic

SUP (Stand up paddle boarding) - možnosti využití a metodika nácviku pohybové aktivity
 (Radek Konečný)

2016, Bakalářská práce, Fakulta sportovních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/uuxo1/ | Tělesná výchova a sport / Animátor sportovních aktivit | Theses on a related topic

Design of Exhaust System for the Experimental Measuring Stand equipped with an Internal Combustion Engine
 (Midhun Kumar Suresh Kumar Balamani)

2019, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/137119 | Strojní inženýrství / Energetické stroje a zařízení | Theses on a related topic

Translating for the Stage: A Translation Analysis of The Stand In
 (Natálie Králová)

2018, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//x9tvkz// | Filologie / Anglický jazyk pro manažerskou praxi | Theses on a related topic

Vztah mezi výskytem poruch rovnováhy, obavou z pádu a 1-minute sit-to-stand testem u pacientů s CHOPN
 (Adam KOSTELNÍČEK)

2021, Diplomová práce, Fakulta tělesné kultury / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//g41gsn// | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Theses on a related topic

Laboratory stand of a stepper servodrive
 (Thinh Gia Vo)

2021, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://theses.cz/id//9szm9b// | Aplikovaná elektronika / | Theses on a related topic

Stand-alone energy supply system with distributed photovoltaic generation
 (Dmitry Muravyev)

2018, Diplomová práce, České vysoké učení technické v Praze

http://theses.cz/id//2tf0fz// | Elektrotechnika, energetika a management / | Theses on a related topic

Stand-alone energy supply system with distributed photovoltaic generation
 (Dmitry Muravyev)

2018, Diplomová práce, České vysoké učení technické v Praze

http://theses.cz/id//2tf0fz// | Elektrotechnika, energetika a management / | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 29 theses)