Theses on the same topic (having an identical keyword):

standardy projektoveho rizeni

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 23 theses)
Aplikace projektového řízení v procesním řízení projektů ze strukturálních fondů Evropské unie
 (Petra Štěpánková)

2020, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz/th/f6cwq/ | Bezpečnostní management v regionech / | Theses on a related topic

Nastavení standardů kvality pro projektové řízení v podnikové praxi
 (Martina Dušková)

2020, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/csce5/ | Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance | Theses on a related topic

Identifikace a návrh řešení problémů projektového řízení v IT firmě
 (Jakub Vostrčil)

2018, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/d3zkn/ | Aplikovaná informatika / Sociální informatika | Theses on a related topic

Případová studie projektového řízení
 (Barbora DIHENEŠČIKOVÁ)

2020, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//u1n2k5// | Humanitní studia / Anglická filologie - Aplikovaná ekonomická studia | Theses on a related topic

Optimalizace agilního a projektového řízení ve společnosti
 (Nikola Solarová)

2020, Diplomová práce, Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty) / České vysoké učení technické v Praze

http://theses.cz/id/3st5ad/ | Projektové řízení inovací / | Theses on a related topic

Analýza standardů projektového manažera
 (Kateřina Kadlecová)

2019, Diplomová práce, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//djvi8g// | Regionální rozvoj / Socioekonomický a environmentální rozvoj regionů | Theses on a related topic

Zefektivnění projektového řízení na oddělení VAD
 (Nam Thanh Ngo)

2017, Bakalářská práce, ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s. / ŠKODA AUTO a.s.

http://theses.cz/id//zw1jtw// | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a řízení provozu, logistiky a kvality | Theses on a related topic

Analýza možností adaptace vzájemné kombinace metodik projektového řízení v prostředí České republiky
 (Lenka Marholdová)

2019, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/137179 | Nerostné suroviny / Ekonomika a řízení v oblasti surovin | Theses on a related topic

Rozhodnutí o aplikaci metodiky projektového řízení 20170825
 (František Klíma)

2017, Diplomová práce, Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty) / České vysoké učení technické v Praze

http://theses.cz/id//jqqnc9// | Řízení rozvojových projektů / Projektové řízení inovací | Theses on a related topic

Rozhodnutí o aplikaci metodiky projektového řízení
 (František Klíma)

2017, Diplomová práce, Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty) / České vysoké učení technické v Praze

http://theses.cz/id//ia4i38// | Řízení rozvojových projektů / Projektové řízení inovací | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 23 theses)